O Galaktyce

O Galaktyce

Galaktyka Edukacji, kontynuująca wartości konferencji z cyklu „Republika Edukacji”, to projekt, który powstał we współpracy Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Jego misją jest upowszechnianie wiedzy naukowej,  nowości edukacyjnych i popularyzowanie dobrych praktyk edukacyjnych oraz tworzenie płaszczyzny integracji i współpracy podmiotów, których celem jest podniesienie jakości kształcenia i wychowania w północnej Wielkopolsce.

To miejsce gdzie można dryfować w stanie nieważkości wokół trendów w edukacji, ludzi z pasją, a nawet można przycumować, podzielić się swoimi zasobami i „WIELE” zabrać ze sobą.

Kontakt

Galaktyka Edukacji ⋅ Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile